Faillissement DMSA aangevraagd - Promzvak

Faillissement DMSA aangevraagd

Bewindvoerder mr Sjoerd Postma heeft vandaag bij de rechtbank het faillissement van de DMSA aangevraagd.

De rechtbank beslist daarover volgende week woensdag of een week later, aldus Postma woensdag tijdens een speciale ledenvergadering van de brancheorganisatie. Bij elkaar opgeteld heeft de DMSA een tekort van 900.000 euro. Er is geen geld meer in kas om zelfs maar het oktobersalaris voor het personeel te betalen. Het bestuur, onder voorzitterschap van Rob Benjamens heeft zijn aftreden afgekondigd, maar beloofd lopende zaken af te handelen. Inmiddels is een werkgroep bezig een plan te bedenken voor een nieuwe brancheorganisatie.

Iedereen was het erover eens dat een voortzetting van de belangenbehartiging in Den Haag en Brussel van groot belang is. Ook het Infofilter moet in goede handen blijven. De bewindvoerder beloofde dat bij eventuele verkoop niet alleen gekeken wordt naar het hoogste bod, maar ook naar de beste bieder. Hij gaf aan zich bewust te zijn van het maatschappelijk belang van de brancheorganisatie. Aanvankelijk had het bestuur beloofd dat de leden gisteren al een plan kregen voorgelegd, maar de werkgroep is nog lang niet klaar. Zij kwam donderdag opnieuw bijeen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse toonaangevende bedrijven. Deelnemers zijn Jerry Rustveld (AMI), Dirk van den Steenhove (Ohra), Harry Sturkenboom (ANWB), Paul Kelder (Target Interactive), Bert Smits (Wegener Direct Marketing), Ger Jacobs (Cendris/TPG Post) en Tobias Walraven (SNT Groep).

Er is, tot de beslissing van de rechtbank, nog wel wat tijd om de tekorten aan te zuiveren, maar de kans daarop wordt gering geacht. Per 30 september was het negatief eigen vermogen 100.000 euro. De exploitatiekosten bedragen 450.000 euro per kwartaal. Met een geschatte 200.000 euro aan reorganisatiekosten zou de onmiddellijke financieringsbehoefte 650.000 euro bedragen. Het debacle is veroorzaakt door het afsplitsen van een aantal ledengroepen, (nog) niet betaalde contributies, en de tekorten van de DMSA Marketingdagen in Groningen. De stuurgroep Marketingdagen had ten onrechte gerekend op grote subsidies van de gemeente Groningen en bijdragen van sponsors. Die aanname bleek pas in augustus op drijfzand gebaseerd, aldus voorzitter Benjamens. (bron: adfodirect)