ETHISCHE GEDRAGSCODE ICC NU OOK VOOR ACTIEMARKETING - PromZ Vak

ETHISCHE GEDRAGSCODE ICC NU OOK VOOR ACTIEMARKETING

De International Chamber of Commerce heeft zijn gedragscode (de International Code of Advertising Practice) vernieuwd en nu ook van toepassing verklaard op actiemarketing. Bovendien zijn er enkele nieuwe ethische zaken in opgenomen die betrekking hebben op bijvoorbeeld adverteren via internet en sms, ”groene” claims en reclame gericht op kinderen.De richtlijnen van de International Chamber of Commerce (ICC) gelden wereldwijd en zijn vaak de basis voor de codes van nationale reguleringsorganisaties, zoals in Nederland de Stichting Reclame Code. Overigens lopen vele Nederlandse codes al vooruit op die van de ICC (zie www.icc.nl).

Bewaren en verwijderen

De nieuwe ICC-code gaat op het gebied van ethisch handelen nogal eens verder dan de wetgeving in diverse landen. Zo wil deze code o.m. dat marketeers persoonsgebonden informatie zorgvuldig bewaren en na bepaalde tijd verwijderen uit hun bestanden.