EPPI Alert! - PromZ Vak

EPPI Alert!

De eppi newsflash van 15 maart verkoopt flauwekul in zijn bericht over de omzet van de Nederlandse productenbranche in 2010 en de groeiverwachting voor 2011.
 

In het bericht staat dat het PPP meldt dat de branche in Nederland in 2010 10% meer omzet heeft gerealiseerd dan in 2009. Volgens eigen berekeningen zou het PPP verwachten dat we dit jaar een groei van 20% behalen.

 

Toveren met cijfers
Navraag bij het PPP leert dan men daar absoluut niet weet waar deze cijfers vandaan zijn gekomen, in ieder geval niet vanuit het PPP. Maarten Los vermoedt dat de redactie van EPPI heeft getoverd met uitkomsten uit vorig jaar gehouden EPPA-onderzoek en een bericht in het FD van medio vorig jaar verkeerd heeft geïnterpreteerd.

 

Realistischer
PromZ Vak heeft eind 2010 door marktonderzoekbureau IBT een representatief onderzoek laten uitvoeren onder distributeurs in Nederland. Uit de resultaten bleek dat de distributeurs in 2010 gemiddeld 3% omzetgroei hebben gerealiseerd ten opzichte van 2009, en een groei van gemiddeld 9% verwachten voor 2011. En die lijkt een stuk realistischer dan de 20% van EPPI.
 

Zie ook het bericht in deze nieuwsbrief onder de kop ‘Na diepe dip nu hard opveren’ waarin Oscar van der Spruit (Intraco en vice-voorzitter PPP) zegt: ‘Een omzetgroei bij distributeurs van 9 procent lijkt mij niet onrealistisch.’
Omzetcijfers van distributeurs en suppliers hoeven niet overeen te komen, maar kunnen nooit zo veel van elkaar verschillen dat er voor de branche als geheel een percentage van 20 verwacht mag worden.