Effectiviteit fieldmarketing onder de loep - PromZ Vak

Effectiviteit fieldmarketing onder de loep

De DFMA, de branchevereniging voor fieldmarketing, heeft bureau Motivaction de opdracht gegeven in de komende drie jaren 18 onderzoeken uit te voeren naar de effectiviteit van fieldmarketing. Dit jaar richt het onderzoek zich op sampling en promotie.Het eerste onderzoek is inmiddels van start gegaan. Het bureau CP2 voert in opdracht van Hi een promotie uit voor de introductie van ‘internet op je mobiel’. De effectiviteit van deze actie wordt gemeten aan en gestaafd met twee vergelijkbare acties waarnaar nog dit jaar onderzoek gedaan zal worden . Deze onderzoeken worden gehouden in het kader van het Plan Promotie Fieldmarketing van de DFMA. In december 2007 hebben de DFMA-leden gezamenlijk besloten om de schouders te zetten onder dit plan. Tot dit plan behoren ook een Fieldmarketing Award en een uitgebreide pr-campagne om een boost te geven aan fieldmarketing in Nederland.