DMSA: "ongevraagd mailadressen verzamelen verwerpelijk" - PromZ Vak

DMSA: “ongevraagd mailadressen verzamelen verwerpelijk”

Het Nederlandse marketingbedrijf Philipse.info haalt e-mailadressen van websites met als doel ze te gebruiken voor het toesturen van reclame. Per maand verzamelt het naar eigen zeggen tienduizend adressen, ook op Nederlandse sites. De organisatie voor direct marketing DMSA zegt tegenstander te zijn van deze manier van adressen verzamelen, ook wel ”e-mail harvesting” genoemd; het noemt de methode “verwerpelijk”.ÂÂ

Philipse.info is een marketingbureau, gevestigd in Waalre en telt vijf medewerkers. Het bedrijf bestaat zes jaar, maar is in de huidige vorm nog niet zo lang actief, zegt directeur Pieter Bart Philipse. Een van de diensten die het bedrijf zijn klanten aanbiedt is ”e-mail harvesting”, waarbij het op zoek gaat naar adressen die mensen achter hebben gelaten op websites, bijvoorbeeld op een forum. Het is hiermee overigens niet de enige in Nederland. De DMSA zegt dat dit zoeken naar adressen ”schering en inslag is” in Nederland.

Philipse zegt software van Mailutilities.com te gebruiken bij zijn zoektocht. Deze software speurt via zoekmachines naar adressen op bepaalde interessegebieden. Per geleverd adres brengt Philipse zijn klant 20 eurocent in rekening, er geldt een minimum afname van vijfhonderd adressen. “We vinden op die manier tienduizend adressen per maand”, zegt Philipse. Wie zijn klanten zijn wil hij niet zeggen. Deels krijgen die klanten de adressen in handen, in andere gevallen verzorgt Philipse zelf de mailings die volgen na het verzenden van de eerste mail. Bij dat eerste contact bestaat de mogelijkheid om zich af te melden, aldus het bedrijf.

De praktijk van het ”oogsten” van e-mailadressen ligt in de Verenigde Staten momenteel onder vuur. In mei werd een wetsvoorstel voor de ”Can-Spam act” behandeld waarin de praktijk strafbaar wordt gesteld. Het was met name veilingsite eBay die hierop had aangedrongen, het bedrijf gaf aan dat veel adressen vergaard worden via zijn site. Gezien de steun voor het voorstel onder zowel Democraten als Republikeinen lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat het daadwerkelijk leidt tot een wet en daarmee vervolging van bedrijven die op sites e-mailadressen oogsten.

De DMSA, de branche-organisatie voor direct marketing, zegt “tegen een dergelijke methode te zijn”, aldus een woordvoerder. Hij zegt e-mail harvesting bovendien “verwerpelijk” te vinden omdat er zonder medeweten van mensen persoonsgegevens worden verzameld, dat is tegen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hij tekent echter aan dat er nog steeds een discussie gaande is over de vraag of een e-mailadres wel een persoonsgegeven is. Wie xyz@xyz.nl gebruikt zal moeilijk als persoon aan te merken zijn, maar, zo zegt de woordvoerder, “in algemene zin wordt een e-mailadres nu wel als persoonsgegeven opgevat”.

Klacht

De DMSA wil zich nog niet uitlaten over een eventueel wettelijk verbod, in navolging van het streven in de Verenigde Staten, het zegt dat het ongevraagd verzamelen van adressen al strafbaar is volgens de huidige wet. Het is mogelijk om bij het bedrijf dat de mail verstuurd heeft op basis van de Wet op Bescherming Persoonsgegevens te vragen hoe het adres is vergaard, zegt de woordvoerder. “Het bedrijf is dan verplicht dit te zeggen.” Bovendien kan er een klacht neergelegd worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens over het zonder medeweten vergaren van persoonsgegevens, aldus de DMSA.ÂÂ

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) zegt dat er pas actie ondernomen wordt wanneer er een fikse hoeveelheid klachten over een bepaald geval binnenkomen. Wettelijk is er echter weinig af te dwingen omdat het halen van een adres van een website niet strafbaar is, totdat er verwerking van deze persoonsgegevens optreedt. In dat laatste geval is er geen jurisprudentie voorhanden die aangeeft wat de straf dient te zijn die staat op het illegaal verwerken van die gegevens. Dan valt alleen een uitspraak af te dwingen op basis van opgelopen schade door e-mail harvesting, iets wat moeilijk aan te tonen is. Xs4all bleek met het volgen van deze lijn succesvol in een zaak tegen marketingbureau Ab.Fab, deze zaak is echter niet geheel vergelijkbaar met de praktijk van e-mail harvesting.ÂÂ

Eigenaar Philipse van het gelijknamige bedrijf zegt zich niet in te laten met spam, hij vindt dat hij adressen “die openbaar zijn” verzamelt en de mensen die vervolgens benaderd worden eerst “netjes om toestemming vraagt” of ze vervolgens benaderd mogen worden met reclamemail. “We bieden ze ook informatie die aansluit bij hun interessegebied. Wanneer mensen niet meer benaderd willen worden handelen we het netjes af.” Hij zegt “positieve reacties” te krijgen van mensen. Geen negatieve reacties? “Ook wel, maar die hou je altijd, van mensen die meteen roepen dat het spam is.”

Dat Philipse zonder medeweten van de eigenaren de gegevens verzamelt en verwerkt, en daarmee in strijd handelt met wat de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft, noemt hij “erg zwart-wit” gedacht. Er zijn veel bedrijven die informatie vergaren via internet, zegt hij, daarmee ondermeer verwijzend naar business intelligence. “Op die manier ontduiken de meeste bedrijven die regel.” Hij ziet het meer als een vorm van opt-out. “Het is zo dat opt-out in Nederland nog steeds is toegestaan. Veel mensen denken dat opt-in al is ingevoerd.” De EU richtlijn die onlangs is goedgekeurd en waarbij opt-in de norm wordt, het vooraf toestemming geven om benaderd te worden met reclame, dient nog in Nederland ingevoerd te worden. Philipse vindt dat hij volgens de huidige geldende regels de opt-out mogelijkheid biedt.ÂÂ

Daarmee gaat hij ervan uit dat het plaatsen van een e-mailadres op een website tevens inhoudt dat dit adres geschikt is voor een commerciële mail via opt-out model. Niet iedereen zal hem in die redenatie volgen, zo blijkt al uit de reactie van de DMSA. Waarom koopt Philipse geen adressenbestanden waarbij de eigenaars vrijwillig hun adres hebben afgegeven? Dat is een gebruikelijke gang van zaken bij e-mailmarketing. “Deze mensen hebben toen aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in een bepaald product en daarover ook door derden benaderd willen worden, maar vaak blijkt dat hun interesse inmiddels weer heel ergens anders ligt. Dat betekent dat je met die adressen niet altijd aansluit bij hun interesses op dit moment, dat doen de adressen die wij verzamelen wel”, claimt Philipse.ÂÂ

(Bron: Emerce)

Door: Jasper Houtman