DMSA failliet, nieuwe vereniging in de steigers - Promzvak

DMSA failliet, nieuwe vereniging in de steigers

Een reddingsplan voor de DMSA is uitgebleven. Deze ochtend kwam in Zoetermeer een select gezelschap bijeen om een nieuwe branchevereniging op te zetten.Tijdens de Algemene Ledenvergadering gisteravond kondigde bewindvoerder mr Sjoerd Postma aan vandaag het faillissement aan te vragen. Vervolgens zal het nog een week of twee weken duren voordat het faillissement wordt uitgesproken. In theorie is het mogelijk dat er in de tussentijd nog een reddingsplan voor de vereniging op tafel komt, maar de kans hierop is, zo bleek uit de toelichting van de bewindvoerder, zeer klein. Na het uitspreken van het faillissement zal Postma als curator de zaken verder afwikkelen. Voor het personeel van de DMSA wordt collectief ontslag aangevraagd. Tot teleurstelling van een groot aantal aanwezigen was het DMSA-bestuur niet in staat een plan voor een doorstart van de vereniging te presenteren. Daarvoor zouden de schulden te hoog zijn en de bereidheid vanuit de leden om de gaten te vullen te gering. Na het mislukken van de DMSA Marketingdagen in Groningen vroeg het bestuur twee weken geleden uitstel van betaling aan. Door de tegenvallende kaartverkoop en geringe belangstelling voor standruimte heeft het evenement een aanzienlijk verlies opgeleverd van, zo bleek gisteravond, 370.000 euro. Terwijl in de begroting was gerekend op een positieve bijdrage van ruim twee ton. Bij de toch al penibele financiële situatie van de DMSA – dat bij een licht negatief eigen vermogen dit jaar afstevende op een verlies van 195.000 euro – waren de inkomsten uit beurs en congres hard nodig. Volgens penningmeester Jan Wegstapel is voor herfinanciering en reorganisatiekosten op korte termijn 350.000 euro nodig. ‘Dit zou moeten komen uit een eenmalige ledenbijdrage of een achtergestelde lening van grote leden. Het is niet reëel om te verwachten dat we op die manier onze financiële behoeften kunnen dekken.’ Achter de schermen wordt ondertussen koortsachtig gewerkt aan het opzetten van een nieuwe branchevereniging voor direct marketing. Het initiatief wordt financieel gedragen door TPG Post, Wegener Direct Marketing en SNT. Bij het overleg zijn verder vertegenwoordigers betrokken vanuit de verschillende councils van de DMSA. Na afloop van het overleg dat deze ochtend plaatsvond bij SNT in Zoetermeer, werden geen mededelingen gedaan. Maar gisteravond werd al duidelijk dat de gedachten uitgaan naar een branchevereniging volgens een ‘federatief model’. Een kleine organisatie moet essentiële taken als lobbywerk en belangenbehartiging waarborgen. Daaromheen zou dan een aantal ‘satellietverenigingen’ moeten ontstaan die al naar gelang behoefte van de diensten gebruikmaken. De grote vraag voor de nieuwe branchevereniging zal zijn in hoeverre de huidige leden van de DMSA bereid zullen zijn om mee te gaan. (Bron: Adformatie)