DFMA lanceert eigen Code Streetmarketing - PromZ Vak

DFMA lanceert eigen Code Streetmarketing

Na de DDMA (de direct marketing club) heeft de DFMA, de club waarin bureaus voor field- en streetmarketing zich hebben verenigd, nu ook een Code Streetmarketing in het leven geroepen. DFMA-leden verplichten zich de code na te leven. 

De gedragscode moet de overlast door streetmarketingacties (bijvoorbeeld het uitdelen van samples of flyers door promotieteams) voor het winkelend publiek tot een minimum beperken. Afval opruimen Een van de belangrijkste maatregelen die in de code is opgenomen de verantwoordelijkheid voor het afval. Het streetmarketingbureau verplicht zich al het – door de actie veroorzaakte – afval op te ruimen. Daarnaast zijn er richtlijnen in de code opgenomen om publieksstromen in winkelcentra zo min mogelijk te onderbreken. Tevens zijn er door de branche beperkingen ingevoerd met betrekking tot de uit te delen hoeveelheden en aantallen artikelen per consument. Garanties De DFMA heeft een brochure samengesteld waarin staat beschreven welke garanties de gedragscode gemeentes biedt en op welke wijze streetmarketingacties binnen de juiste kaders kunnen verlopen. Deze brochure kan opgevraagd worden bij het DFMA-secretariaat (info@dfma.nl) Mocht er toch nog iets mis gaan bij een streetmarketingactie dan kan er een klacht ingediend worden via de site www.dfma.nl. Op deze site staat eveneens de complete DFMA-ledenlijst met streetmarketingbureaus die de gedragscode streetmarketing onderschrijven.