DE OPMARS VAN HET EIGEN KEUZE KERSTPAKKET - PromZ Vak

DE OPMARS VAN HET EIGEN KEUZE KERSTPAKKET

Na de fiscale commotie rondom het kerstpakket, is de traditie van het eindejaarsgeschenk bij nogal wat bedrijven opnieuw tegen het licht gehouden.  

Een aantal ondernemers kiest er nu voor af te zien van de traditionele doos en daarvoor in de plaats medewerkers een cadeau te laten kiezen uit een zogeheten Eigen Keuzeconcept. Volgens schatting van PromZ Magazine zal dit jaar zo'n 10 procent van de kerstpakketten een Keuzeconcept zijn.

Voor- en nadelen

Het internet heeft een enorme bijdrage geleverd aan de groei van het concept. De voordelen van dergelijke systemen liggen voor de werkgever onder meer op het logistieke vlak. Er zitten ook nadelen aan een keuzesysteem. Een veelgehoorde klacht van medewerkers is dat het verrassingseffect van het kerstpakket weg is. In de PromZ Magazine (nr 3) die binnenkort verschijnt hebben we de voor- en nadelen eens nader bekeken, een checklist opgesteld en een aantal aanbieders van Keuzeconcepten naast elkaar gezet.