COUPONS WEER GEWILD - PromZ Vak

COUPONS WEER GEWILD

Uit Engels onderzoek blijkt dat de consument weer in is voor coupons. Het oude idee dat coupons alleen worden gebruikt door huishoudens in lagere welstandsklassen, valt niet (meer) overeind te houden. Ook respondenten uit de hogere welstandsklassen geven aan coupons te willen gebruiken. Maar liefst 93 procent zegt dat het een goede manier is om geld te besparen.Coupons worden in alle lagen van de bevolking gebruikt, aldus het onderzoek. Ook mannen maken in toenemende mate gebruik van deze promotionele techniek. Zij downloaden ze bijvoorbeeld van het internet. Vrouwen zijn nog wat traditioneler ingesteld. Zij knippen ze uit verpakkingen of uit kranten en tijdschriften.

Zie linkerkolom voor meer headlinez.