CONSUMENT VINDT SAMPLING BEST LEUK - PromZ Vak

CONSUMENT VINDT SAMPLING BEST LEUK

De consument stoort zich niet of nauwelijks aan samplingacties. Bijna iedereen, 95 procent, vindt sampling zelfs een goede manier om een nieuw product te leren kennen. Dit komt naar voren uit een onderzoek van Motivaction onder 20.000 mensen in opdracht van promotiebureau Bananas.Uit de gegevens blijkt ook dat 89 procent van mening is dat sampling de kans vergroot dat ze het – nieuwe – product zullen kopen.

Positieve uitwerking

Twee weken na een samplingactie werden 4000 mensen ondervraagd en daaruit bleek dat sampling een positieve uitwerking had op de verkoop. Een op de drie mensen ging tot aankoop over, 11 procent van de respondenten gaf aan een koopintentie te hebben. Iets minder dan de helft, 46 procent, zei het product niet te gaan kopen.

Uit de antwoorden wordt ook duidelijk dat de plaats waar wordt gesampled goed bij het betreffende product moet passen om de samplingactie succesvol te laten zijn.