Branche durft weer positief te zijn - PromZ Vak

Branche durft weer positief te zijn

Distributeurs hebben hun marktaandeel in 2013 verder weten uit te breiden. Over 2014 zijn ze positief gestemd. De weg omhoog begint zich weer duidelijk af te tekenen, blijkt uit het Distributeursonderzoek 2013 van PromZ Vak.

Voor veel distributeurs zijn het momenteel zware tijden, maar vorig jaar werd al duidelijk dat er ook distributeurs zijn die nog steeds omzetgroei weten te realiseren. Sterker nog, het PromZ Distributeursonderzoek 2013, uitgevoerd door marktonderzoekbureau One Question, laat zien dat de gezamenlijke distributeurs in 2013 een omzetgroei van 2% kunnen noteren. Dat lijkt enigszins in tegenspraak met de uitkomsten van het PromZ Opdrachtgeversonderzoek 2013, waaruit naar voren komt dat opdrachtgevers in 2013 ongeveer 4% minder aan promotionele producten hebben uitgegeven. De verklaring lijkt te zijn dat distributeurs hun marktaandeel dit jaar hebben vergroot, deels bijvoorbeeld ten koste van het grijze kanaal. Over 2014 zijn ze positief gestemd. De weg omhoog tekent zich af.

Kleinere distributeurs
Vooral de wat kleinere distributeurs rapporteerden vaker omzetgroei dan de grotere distributeurs en ze zijn ook positiever gestemd over de toekomst. Ze hebben wat minder last van traag betalende debiteuren en ze gaan actiever met hun websites om.
Natuurlijk zijn er kleinere distributeurs die het niet zo goed hebben gedaan in 2013 en er zijn ook grote(re) distributeurs die het dit jaar juist wel goed hebben gedaan. Maar dat zijn toch relatieve uitzonderingen en die bevestigen nu eenmaal de regel.

Een uitgebreid verslag van de onderzoeken vindt u in PromZ Vak nr 4, die eind 2013 uitkomt.