Bijna 7000 bezoekers op PromZ Event 2003 - PromZ Vak

Bijna 7000 bezoekers op PromZ Event 2003

De vakbeurs PromZ Event 2003 trok bijna 7000 bezoekers. Een lichte stijging ten opzichte van de 6692 bezoekers in 2002. De standhouders waren ook dit jaar over het algemeen zeer tevreden over het niveau van de beursbezoekers, aldus een rondvraag. De bezoekers waardeerden PromZ Event 2003 ook hoog: uit onderzoek blijkt dat 81% van hen het evenement een rapportcijfer tussen de 7 en de 8 geeft. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat 21% van de bezoekers werkzaam is in de zakelijke dienstverlening, 15% bij een reclame-, dm- of sp-bureau, 8% in de groot-/detailhandel, 8% in de productie van consumer goods, 7% in de dienstverlening richting consument en 4% in duurzame gebruiksartikelen. Van de bezoekers is 27% werkzaam in een directiefunctie, 12% in een marketingfunctie, 10% op inkoop, 10% in een assistent managementfunctie, 10% in een dm- en/of sp-functie en 8% in een functie op sales management. 67% van de bezoekers is eind- of medebeslisser in de aanschaf van premiums en relatiegeschenken. Qua bedrijfsgrootte representeert 32% van de bezoekers een onderneming tussen de 10-100 medewerkers, 16% tussen de 100-200, 10% tussen de 200-500, 9% tussen de 500-100 en 9% zelfs een bedrijf met meer dan 1000 werknemers. De meeste bezoekers, 52%, bezoeken PromZ Event samen met een collega, 41% komt alleen.Contacten met nieuwe standhoudersOpvallend is dat de interesse in premiums dit jaar erg hoog lag; 72% van de bezoekers was gericht op zoek naar een premium ten behoeve van een actie. In dat kader is ook gevraagd naar de promotiebudgetten: zijn ze minder, gelijk of hoger dan in 2002? 29% gaf aan dat het budget gelijk was gebleven, 10% beschikt over meer budget en 6% over iets minder; 40% gaf aan dat de budgetten nog niet helemaal bekend waren.Op de vraag naar hoeveel tijd men besteedt aan het bezoeken van de beurs, gaf 39% aan er twee uur door te brengen, 24% drie uur en 20% één uur. In die tijd heeft 37% van de bezoekers contact gehad met 7 tot 10 standhouders. Uit de resultaten blijkt ook dat veel bezoekers veel contacten met nieuwe leveranciers hebben gelegd: 30% heeft 4 tot 6 nieuwe leveranciers gesproken, 30% 4 tot 6 en 9% zelfs 11 tot 15. Méér dan een op de drie bezoekers beschouwt PromZ Event als een belangrijke informatiebron. 76% van hen geeft aan PromZ Event in 2004 zeker weer te bezoeken. 56% van de bezoekers heeft geregeld aankoopplannen.In 2004 wordt PromZ Event gehouden op 29, 30 en 31 maart, ook weer in de Jaarbeurs Utrecht. Inl. Eric Hoogland, Het Portaal, tel. 020-3012730.