Besteding bedrijfsleven dit jaar -12% - PromZ Vak

Besteding bedrijfsleven dit jaar -12%

Over het geheel genomen is het zeker dat in 2011 minder aan premiums, relatiegeschenken en kerstpakketten is besteed dan in 2010.

Daalden in 2010 de budgetten voor premiums en relatiegeschenken met 9%, dit jaar schatten de bedrijven gemiddeld genomen uiteindelijk 12% minder aan deze artikelen te besteden.

Duurdere kerstpakketten
Het percentage bedrijven dat een kerstpakket aan het personeel geeft, is teruggelopen van 73% in 2010 tot 63% in 2011. De bedrijven die dit jaar relaties en medewerkers kerstpakketten verstrekken, geven er wel beduidend meer aan uit. Bedrijven die kerstpakketten aan hun personeel geven, besteden dit jaar gemiddeld € 43,35 aan zo’n pakket, Dat is 14% meer dan in 2010.

Bedrijven maken kennelijk een bewuste keuze: of wél of juist géén kerstpakketten en/of eindejaarsgeschenken. Als gekozen wordt om ze wel te verstrekken, moeten ze ook goed en van hoge kwaliteit zijn, en mogen ze ook wat meer kosten.

Overall een teruggang
Maar overall kunnen we stellen dat de bestedingen aan kerstpakketten dit jaar met 11% teruglopen tegen 7% daling in 2010. Voor 2012 is men, als het om de bestedingen aan kerstpakketten gaat, wel meer positief met een verwachte budgetteruggang van slechts 2,5%.

De positie van ‘eigen keuze’ pakketten is weinig veranderd ten opzichte van 2010: in dat jaar bevatte 46% van de kerstpakketten voor het personeel al eigen keuze mogelijkheden, dit jaar is dat vrijwel gelijk: 45%. Bij eindejaarspakketten voor relaties steeg het eigen keuze aandeel van 13% naar 17%.

Inmiddels vindt 10% van de bedrijven het belangrijk dat de promotionele producten duurzaam zijn.

Over het algemeen is ook in 2011, en naar verwachting ook in 2012, sprake van een hoge mate van trouw aan leveranciers van premiums, relatiegeschenken en kerstpakketten.

Bovenstaande zijn enkele uitkomsten uit het PromZ Opdrachtgevers Onderzoek 2011 dat eind oktober telefonisch is uitgevoerd door IBT Marktonderzoek te Amsterdam onder 201 Nederlandse bedrijven. De gesprekken zijn gehouden met de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van premiums, relatiegeschenken en kerstpakketten.

Alle uitkomsten worden gepubliceerd in PromZ Magazine nr 4, dat medio december verschijnt. PromZ Vak nr 4 gaat ook in op de uitkomsten van het onderzoek onder distributeurs.