Besef reclametechnieken komt vanaf 10 jaar - PromZ Vak

Besef reclametechnieken komt vanaf 10 jaar

Reclametechnieken, zoals premiums en gratis cadeautjes in verpakkingen en gebruik van bekende Nederlanders, worden pas door kinderen vanaf 10 jaar goed gezien en begrepen. Bij kinderen vanaf 10 jaar wordt een kritische attitude merkbaar.Dit blijkt uit de resultaten van het eerste grootschalige onderzoek van Stichting Reklame Rakkers, dat werd uitgevoerd onder 1.915 kinderen (tot en met 12 jaar oud) en een discussiegroep van ouders. Het onderzoek wijst uit dat kinderen in grote mate ontvankelijk zijn voor commercie, maar nog niet over de kennis en vaardigheden beschikken om de commerciële wereld goed te interpreteren. Aan de andere kant blijkt dat de opvoeders, zowel scholen als ouders, te weinig verantwoordelijkheid nemen om kinderen daarbij door middel van media- en reclame-educatie te helpen.

Wanneer kinderen een eigen reclamecode zouden mogen instellen zouden dit de belangrijkste bepalingen zijn: 40 procent vindt dat reclame niet grof of onbeleefd mag zijn, 39 procent wil geen geweld in reclame, 28 procent vindt dat wat ze in reclame laten zien ook echt moet zijn en 24 procent zou minder reclame willen.

44 procent van de ondervraagde kinderen geeft aan dat zij vinden dat hun ouders onvoldoende uitleg geven over reclame. Nog eens 41 procent geeft aan dat zij ook vinden dat hun ouders te weinig meekijken naar kinderprogramma’s, en dat terwijl uit het onderzoek blijkt dat ouders het idee hebben dat zij wel voldoende meekijken. Maar de kinderen geven aan dat het andersom is en dat zij voornamelijk met de ouders meekijken naar bijvoorbeeld het nieuws, voetbal en films. Ouders blijken ook niet goed op de hoogte te zijn van de favoriete programma’s of websites van de kinderen.

Stichting Reklame Rakkers is een initiatief van maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke instellingen, Nederlandse media, de overheid, communicatiebranche en het bedrijfsleven, gericht op educatie aan kinderen op het gebied van reclame en media , met het doel de mediavaardigheid en het commercieel bewustzijn van kinderen te vergroten.

Zie linkerkolom voor meer headlinez.