Bescheiden groei verwacht in 2013 - PromZ Vak

Bescheiden groei verwacht in 2013

Op basis van de uitkomsten van het jaarlijkse PromZ Distributeursonderzoek mag wel geconcludeerd worden dat het erop lijkt dat de branche voorzichtig uit het dal aan het omhoog klimmen is.

De distributeurs rapporteren een gemiddelde (gewogen) omzetgroei van 2,3% in 2012, terwijl ze voor 2013, een nog iets hogere omzetgroei verwachten, namelijk (gewogen) 2,7%. De groei heeft zich in het afgelopen jaar met name voorgedaan bij de middelgrote distributeurs met jaaromzetten tussen de € 0,5 en € 2 miljoen. Kleinere distributeurs maakten in 2012 pas op de plaats, grotere distributeurs moesten in veel gevallen genoegen nemen met hetzij een lagere, hetzij een stagnerende omzet.

In PromZ Vak nr 4, die binnenkort uitkomt, wordt uitgebreid ingegaan op uitkomsten en conclusies, gebaseerd op de antwoorden en opmerkingen van opdrachtgevers uit het PromZ Opdrachtgeversonderzoek 2012 en distributeurs uit het PromZ Distributeursonderzoek 2012, beide uitgevoerd door One Question.

Gedrukte catalogus

Zo is opdrachtgevers o.m. gevraagd of ze nog gebruik (willen) maken van de gedrukte catalogus. Meer dan de helft van de opdrachtgevers oriënteert zich bij voorkeur met behulp van zowel gedrukte als online catalogi. De gedrukte catalogus is dus niet overbodig. Wie als distributeur c.q. supplier van die gedrukte catalogus af wil, zal er voor moeten zorgen dat de digitale catalogus een goed alternatief wordt in de beleving van de opdrachtgevers.

Naamsbekendheid distributeurs

Gevraagd naar de spontane naamsbekendheid van distributeurs, noemen opdrachtgevers vooral IGO en Van Helden. Tot vorig jaar behoorde Jos! ook tot de top-3, maar nu Jos! is opgegaan in Gemaco, is die plaats ingenomen door WOT-P.