Bert Finke terug op oude nest: Jurjen de Vries - PromZ Vak

Bert Finke terug op oude nest: Jurjen de Vries

Op 9 september jl werd Jurjen de Vries, leverancier van relatiegeschenken in Leeuwarden, failliet verklaard. Met ingang van vandaag maakt het een doorstart onder leiding van Harrie Brok en Bert Finke, die van juni 2001 tot en met december 2005 ook al directeur was van Jurjen de Vries.

Jurjen de Vries is een van de oudste leveranciers van relatiegeschenken in Nederland.  Naamgever Jurjen de Vries richtte zijn bedrijf op in 1949. Enige weken terug was de schuldenlast zo hoog opgelopen dat er niet meer met de schuldeisers tot een akkoord gekomen kon worden, aldus curator Cynthia Grondsma in de Leeuwarder Courant. Er werd ontslag aangevraagd voor de 26 medewerkers.

Aantal gegadigden
Een aantal gegadigden meldden zich bij de curator voor overname. Een van de kandidaten was de Antro Groep, uitzend- en detacheringorganisatie voor vakdeskundige slagers voor slachterijen en supermarkten in Nederland. Deze groep heeft Jurjen de Vries nu overgenomen. Na zijn vertrek bij Jurjen de Vries verbond Bert Finke (43) zich aan Antro als directeur en mede-eigenaar. Het bedrijf wordt samen gevoerd met oprichter Harrie Brok (67). Vanaf vandaag voert Bert Finke weer de directie over Jurjen de Vries.

Op grond van het ondernemingsplan kan het nieuwe bedrijf met 10 medewerkers de organisatie doorstarten.
De curator heeft er naar gestreefd zo snel mogelijk de activiteiten van het voormalige Jurjen de Vries te verkopen om onrust onder klanten en leveranciers zo beperkt mogelijk te houden.