Beplak je tabak met WK-stickers - PromZ Vak

Beplak je tabak met WK-stickers

De politiek incorrecte relatie tussen sport en roken berust hier op louter toeval, is de branieachtige uitsmijter van het persbericht. Onder het motto ”Beplak je pakje!” kunnen rokers de waarschuwingen op hun sigarettenpakjes nu verbergen met hun persoonlijke WK-favoriet. Van GOG Ontwerpers biedt op de site vangog.nl/beplakjepakje een nieuwe serie gratis te downloaden stickers aan. In plaats van zich massaal achter het oranje-team te scharen kunnen rokers in Nederland nu laten zien wie hun persoonlijke favoriet is. Om overheidsbetutteling tegen te gaan bood Van GOG Ontwerpers rokers al eerder de mogelijkheid om hun sigarettenpakjes naar eigen eer en geweten te customizen. Onder juridische druk vanuit de tabaksindustrie moest het ontwerpbureau hiermee stoppen. (bron: Adformatie)