ALV van PPP nog nooit zo druk bezocht - Promzvak

ALV van PPP nog nooit zo druk bezocht

27 april vond de Algemene Leden Vergadering van onze brancheorganisatie PPP plaats in Amersfoort. Het was een druk bezochte vergadering met ruim 130 leden. Deelnemers konden kiezen uit 3 korte workshops:

Caspar ter Horst (managing director bij Product IP en expert op het gebied van product compliance) nam ons mee in de nieuwe wet- en regelgeving. Elke keer weer blijkt dat we als branche onvoldoende zijn voorbereid op aanstaande wetgeving. Met name de introductie van het product paspoort vergt een enorme inspanning van met name suppliers. De ‘grote jongens’ zijn zich al volop aan het voorbereiden. En dat is nodig ook. Je zult maar Makito heten en ruim 20.000 producten op voorraad hebben. En voor al die producten moet je uitzoeken, welke fabrieken erbij betrokken zijn, of ze zich houden aan de compliance eisen, moet je duidelijk voor ogen hebben hoe je product en je verpakking gerecycled moet worden en ga zo nog maar even door. Dan heb je diepe zakken en veel personeel nodig om het uit te zoeken, te administreren en vervolgens te implementeren.

Hisham Shila is strategisch marketingconsultant en heeft al eerder met succes een PPP workshop AI georganiseerd. Aangezien ik eerder al een workshop had gevolgd bij Hisham, besloot ik een andere workshop te bezoeken.

Peter Jasperse is Business partner, Supply Chain & Sustainability professional bij UC Group NL. Hij ging in op de CSRD-wetgeving. Iets waarmee we straks allemaal te maken krijgen. Tot nu toe dachten veel bedrijven uit onze branche de dans te ontspringen. Nu hoeven immers alleen beursgenoteerde bedrijven te rapporteren. Heb je echter zo’n bedrijf als klant (en dat hebben best veel distributeurs, dan komen ze dit jaar nog vragen stellen over onder meer je CO2 footprint. En geen antwoord weten of geven is geen optie. De beursgenoteerde bedrijven moeten hun CSRD verslag (net als het jaarverslag) laten goedkeuren door hun accountant. En geen goedkeuring, betekent simpelweg geen zaken doen. Het betekent voor onze markt een enorme toename van regeldruk, maar je moet je er echt in verdiepen, wil je straks geen klanten verliezen. De PPP zal de komende tijd inventariseren of er behoefte is aan extra ondersteuning op dit gebied en waar nodig zal er een webinar of workshop georganiseerd worden.

Tijdens de ALV werden de cijfers van afgelopen jaar goedgekeurd alsmede de begroting van dit lopende jaar. Er is een verlies geprognotiseerd van ruim 8000 euro. Om dit op te vangen werd een verhoging van het lidmaatschap voorgesteld dat ook werd goedgekeurd. Verder werd middels een video uitgelegd wat de PPP allemaal betekend heeft voor de branche afgelopen jaar. Tevens nam Lex van den Bosch afscheid van het bestuur en werd Joris Jansen van den Berg (van SL Bags) als zijn vervanger voorgesteld. Lex heeft zich jarenlang ingezet op het ‘pensioendossier’ en niet zonder resultaat, getuige het principe akkoord dat met het MITT werd gesloten. Na de ALV werd geborreld en gegeten en was het nog lang gezellig.