Afsplitsing DMSA Council Eventmarketing op handen - PromZ Vak

Afsplitsing DMSA Council Eventmarketing op handen

De afsplitsing van de DMSA Council Eventmarketing gaat er nu echt komen. Dat is in goed overleg met bestuur en directie van DMSA besloten. Het huidige beleid van de DMSA, dat zich primair richt op de belangenbehartiging van bedrijven die op het gebied van direct marketing actief zijn, wordt genoemd als de belangrijkste aanleiding tot het vertrek van de Council. De DMSA heeft besloten zich met haar kernactiviteiten onderzoek, educatie, lobby, belangenbehartiging en netwerken primair te richten op dm-gerelateerde onderwerpen. De Algemene Ledenvergadering van de Council Eventmarketing, waarin de Onafhankelijke Evenementen Organisatoren verenigd zijn, is unaniem akkoord gegaan met een voorstel van het councilbestuur om zelfstandig van de DMSA, verder te gaan. Indien de Algemene Ledenvergadering van de DMSA ook akkoord gaat, zal de afsplitsing op 1 juli voltrokken worden.