65% VAN BEDRIJVEN GEEFT KERSTPAKKET AAN PERSONEEL - PromZ Vak

65% VAN BEDRIJVEN GEEFT KERSTPAKKET AAN PERSONEEL

Een recente peiling onder het PromZ Opdrachtgeverspanel (166 door marktonderzoekbureau IBT via internet benaderde bedrijven) laat zien dat 65% van die bedrijven dit jaar kerstpakketten aan het personeel geeft. Bijna de helft van de bedrijven (47%) geeft relaties een kerstpakket. Een kwart van de bedrijven doet helemaal niet aan kerstpakketten. In de meeste gevallen is dat een bewuste keuze geweest die voor meerdere jaren geldt.

Deze cijfers zijn volledig vergelijkbaar met de uitkomsten van een soortgelijk onderzoek in november 2004. Ook de waarde van een gemiddeld kerstpakket is nauwelijks veranderd sinds vorig jaar: een gemiddeld kerstpakket voor personeelsleden kost dit jaar ˆ41,-, de waarde van een gemiddeld kerstpakket voor relaties is evenals vorig jaar wat lager: ˆ36,-.

Andere inhoud

Ongeveer de helft van de bedrijven die kerstpakketten aan personeel of relaties geven, zegt dat de inhoud dit jaar wel gaat veranderen. In het merendeel van de gevallen is dat bewust beleid: men wil de ontvangers elk jaar opnieuw verrassen en dat betekent dat er dus iets anders in het kerstpakket moet komen dan vorig jaar. Hoewel een aantal opdrachtgevers meldt dat men nu de ontvanger van het kerstpakket zelf meer keuzemogelijkheden wil bieden, blijkt dat enkele andere opdrachtgevers inmiddels dat pad al weer hebben verlaten en van door de ontvanger zelf samen te stellen pakketten via internet weer terugkeren naar de traditionele doos met door de gever bedachte verrassingen. Food-producten blijven daar een belangrijke rol bij spelen.

Andere leverancier

Uitgeverij Het Portaal liet IBT in november ook een telefonisch onderzoek houden onder leveranciers van premiums en relatiegeschenken. Van degenen die kerstpakketten aanbieden meldt ruim de helft een omzetstijging in 2005 (van gemiddeld 21%). Eenvijfde meldt dit jaar een gelijkblijvende omzet in kerstpakketten en 28% een omzetdaling (van gemiddeld 29%). Duidelijk is dat de zoektocht van opdrachtgevers naar een andere inhoud van het kerstpakket ook gevolgen heeft voor de leverancierskeuze.