Site over Europees recht - PromZ Vak

Site over Europees recht

Wie snel wat basisinformatie over commercieel recht wil opzoeken, kan daarvoor sinds kort terecht op de site van de Europese Commissie. De informatie – over recht in vijftien EU-lidstaten – is vrij toegankelijk in elf talen. Zie europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/